240-jaar-1

14 diploma‘s goederenvervoer

Chauffeur goederenvervoer

Veertien medewerkers hebben het door De Haan Verhuizingen geïnitieerde Middelbaar Beroeps Onderwijs traject ‘chauffeur goederenvervoer’ met goed gevolg afgelegd.

De chauffeurs zorgen ervoor dat de goederen veilig en op tijd afgeleverd worden bij onze klanten. Het is een baan met veel verantwoordelijkheid waarbij ze ook op allerlei plaatsen komen en van alles zien. Met het succesvol afleggen van het traject voldoen alle chauffeurs tevens aan code 95. Met code 95 wordt aangetoond dat de chauffeur vakbekwaam is. Het betreft een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum) die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is vanaf 1 april 2013 verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is.

Een ander onderdeel van het traject is Het Nieuwe Rijden. Dit programma heeft tot doel om automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders aan te zetten tot een energie-efficiënter aankoop-, reis- en rijgedrag. De brandstofbesparing die Het Nieuwe Rijden oplevert loopt al snel op tot zo’n tien procent. Dat is niet alleen financieel aantrekkelijk, maar ook nog eens goed voor het milieu. Daarbij komt dat het beter is voor de vrachtwagen, waardoor bespaard wordt op onderhoud en reparaties. Het Nieuwe Rijden is bovendien een veilige rijstijl doordat men beter anticipeert op het overige verkeer.

Een ander verplicht aspect binnen de opleiding is Loopbaan en Burgerschap (L&B). Om goed in onze samenleving mee te kunnen doen, is alleen een voorbereiding op een beroep niet voldoende. Loopbaan en Burgerschap speelt daar op in. Bij Loopbaan leer je om zelf sturing te geven aan je eigen ontwikkeling. Burgerschap gaat in op deelname aan de maatschappij. Denk aan het maken van politieke keuzes, op tijd op het werk komen, als kritisch consument kunnen functioneren etc.

De Haan investeert continu in haar medewerkers om de kwaliteit te waarborgen en om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag vanuit de markt. Het afgelopen kwartaal is het aantal vaste medewerkers van De Haan weer gegroeid.