240-jaar-1

De Haan partner MVO

MVO logo

De Haan heeft zich aangesloten bij MVO Nederland. Deze onafhankelijke netwerkorganisatie is actief op het brede gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. De Haan versterkt hiermee haar streven om binnen haar mogelijkheden bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij.

De Haan gaat door met haar verbeterprogramma om de impact van haar dienstverlening op de omgeving te minimaliseren en te blijven investeren in de ontwikkeling van de talenten van onze eigen medewerkers. Ook continueert het team van De Haan haar commitment richting Stichting Waterpas.

Inmiddels zijn ruim 2.000 bedrijven en organisaties bij MVO Nederland aangesloten. MVO Nederland ondersteunt hen met praktische tips, kennisdossiers, praktijkvoorbeelden, trainingen en branchespecifieke of themagerelateerde netwerken. De Haan en MVO Nederland zetten zich in bij het stimuleren van duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en verbetering van arbeidsomstandigheden.