de-haan-245-jaar stempel

Auto import of motor import als verhuisgoed

Inkratten 2

Bent u van plan om binnenkort naar Nederland (terug) te verhuizen en wilt u uw auto of motor meenemen als onderdeel van uw verhuisinboedel? Ziet u op tegen de hoge belastingen die komen kijken bij het importeren van een auto, zoals BPM, BTW en invoerrechten? Het is echter mogelijk om deze hoge belastingen te voorkomen, namelijk door middel van een verhuisboedelvrijstelling, ook wel BPM-vrijstelling genoemd. Door middel van deze vrijstelling komen de belastingen te vervallen.

Voorafgaand aan de verhuizing terug naar Nederland moet u een aantal zaken regelen en weten. Hieronder worden deze zaken opgesomd. Wanneer uw auto of motor deel uitmaakt van uw te verhuizen inboedel, zijn wij u graag van dienst.

1. Wanneer komt u in aanmerking voor verhuisboedelvrijstelling?

Om deze vrijstelling te kunnen krijgen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om de auto of motor als verhuisgoed te kunnen importeren. Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan heeft u geen recht op deze vrijstelling.

Voorwaarden:

  • U heeft tenminste 12 maanden in het buitenland gewoond en u heeft daar uw hoofdverblijfplaats gehad;
  • De auto is tenminste 6 maanden in uw bezit en gebruik geweest tijdens uw verblijf in het buitenland;
  • De personenauto, bestelwagen of motorrijtuig behoort tot uw inboedel;
  • Uw voertuig wordt zowel in het buitenland als in Nederland voor hetzelfde doel gebruikt;
  • Het ingevoerde voertuig wordt de eerste 12 maanden van uw verblijf terug in Nederland niet verkocht, verhuurd of uitgeleend.

Hieronder worden alle genoemde punten toegelicht.

U heeft tenminste 12 maanden in het buitenland gewoond:
Deze voorwaarden is één van de belangrijkste. U moet kunnen aantonen dat u tenminste 12 maanden buiten Nederland heeft gewoond en dat u voorafgaand daaraan bent uitgeschreven in Nederland. Als u echter in het buitenland heeft gewoond zonder uitgeschreven te zijn dan komt u niet in aanmerking voor de vrijstelling.
 
De auto of motor is tenminste 6 maanden in uw bezit en gebruik geweest tijdens uw verblijf in het buitenland:
Het voertuig moet in uw bezit zijn geweest in het buitenland. Daarnaast stelt de douane ook de eis dat u de auto of motor aantoonbaar gebruikt moet hebben tijdens uw verblijf in het buitenland. Bezit en gebruik zijn dus beiden voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor de vrijstelling. Het gebruik van het voer- of motorrijtuig kan aangetoond worden aan de hand van aankoopfactuur (staat datum op), kentekenbewijs en verzekeringsbewijs. 

De personen-, bestelwagen of motorrijtuig behoort tot uw inboedel:
Deze voorwaarde houdt in dat het voertuig direct met de rest van uw inboedel moet worden ingevoerd in Nederland. U kunt de auto of motor dus niet pas maanden later dan de rest van de uw spullen invoeren. In zo’n geval zou de Belastingdienst kunnen twijfelen of het voertuig daadwerkelijk tot uw inboedel behoort.
 
Uw voertuig wordt zowel in het buitenland als in Nederland voor hetzelfde doel gebruikt:
Over het algemeen is dit een regel waar iedereen aan kan voldoet. Als u uw voertuig in het buitenland privé, zakelijk of zakelijk en privé gebruikte dan moet u dat bij het invoeren in Nederland ook zo aangeven. In de meeste gevallen worden auto’s zowel voor zakelijke als privédoeleinden gebruikt.

Het ingevoerde voertuig wordt de eerste 12 maanden van uw verblijf terug in Nederland niet verkocht, verhuurd of uitgeleend:
Als uw voertuig inmiddels belastingvrij geïmporteerd en geregistreerd is in Nederland dan is het niet toegestaan om deze in de eerste 12 maanden van uw verblijf in Nederland te verkopen, verhuren of uit te lenen. Mocht u de auto of motor toch eerder willen verkopen dan moet u alsnog alle invoerbelastingen betalen. Wilt u uw voer- of motorrijtuig uitlenen? Dat mag, maar enkel aan direct familieleden. Leent u hem echter uit aan een niet-familielid dan kan de Belastingdienst u een naheffing opleggen. Ook in zo’n geval moet u alsnog belasting betalen. 
 
Voldoet uw auto aan de gestelde eisen om als verhuisgoed te worden geïmporteerd? Dan zijn er nog een aantal zaken waar u aan moet voldoen, afhankelijk van uw verhuisland. Deze komen hieronder aan de orde.

2. Verhuist u vanuit een EU-land naar Nederland of vanuit een niet-EU land?

Er bestaan grote verschillen tussen een verhuizing vanuit een EU- en vanuit een niet-EU land. Bieden komen hieronder aan bod.

2.1 Verhuizing vanuit een EU-land

Wanneer u vanuit een EU-land naar Nederland verhuist dan kunt u vrijstelling aanvragen via de Belastingdienst. Zij nemen enkel schriftelijke aanvragen in behandeling die helemaal compleet zijn.

Technische eisen en APK
In veel gevallen zijn er bij dit soort verhuizingen geen technische aanpassingen aan uw auto nodig om deze in Nederland te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld aanpassingen aan de verlichting van de auto zoals de mistlampen. De reden hiervoor is omdat de auto voldoet aan de Europese eisen. Het RDW is verplicht om de (eventuele) buitenlandse APK over te nemen als geldige Nederlandse keuring. De auto hoeft in dit geval dus niet opnieuw gekeurd te worden. Wel is het belangrijk om alle originele bewijzen hiervan te bewaren en bij de aanvraag aan te leveren.

Duur van de aanvraag
De gemiddelde aanvraagduur voor een verhuisboedelvrijstelling via de Belastingdienst duurt gemiddeld zo’n 4 tot 6 weken. Dit proces kunt u echter versneller door gebruik te maken van een verhuisboedelpakket van De Haan. U kunt hierover contact opnemen met één van onze medewerkers.

2.2 Verhuizing vanuit een niet-EU land

Bij een verhuizing vanuit een niet-EU land naar Nederland moet uw voertuig altijd ingeklaard worden door een officiële Douane-Expediteur. In dit geval krijgt u de vrijstelling direct na inklaring. Het is niet mogelijk om de verhuisboedelvrijstelling zélf aan te vragen. De aanvraag loopt altijd via een gecertificeerde verhuizer, zoals De Haan.

Technische eisen en APK
In het geval van een verhuizing vanuit een niet-EU land moet de auto altijd technisch gekeurd worden door het RDW. Zij controleren of de auto aan de in de EU/Nederland geldende APK-eisen voldoet. Als uw voertuig hier niet aan voldoet dan krijgt deze geen Nederlands kenteken en dus ook geen vrijstelling.

Duur van de aanvraag
De vrijstelling wordt direct na inklaring afgegeven als het voertuig aan alle gestelde eisen voldoet.

2.3 Overige informatie

Invoerlimiet
Er bestaat geen limiet voor het aantal in te voeren voertuigen. Ieder voertuig dat in uw bezit is en door u gebruikt wordt, kan als verhuisgoed mee worden verhuisd met de rest van de inboedel. Deze voertuigen moeten echter wel aan alle gestelde eisen voldoen anders moet er alsnog belasting over de voertuigen betaald worden.

Tijdens de aanvraag
Bent u inmiddels verhuist incl. voertuig(en) maar loopt de aanvraag voor de verhuisboedelvrijstelling nog? In dat geval mag u in de tussentijds met het buitenlandse kenteken rond blijven rijden in Nederland. Maar ook in dit geval zijn er een aantal eisen waar u aan moet voldoen, namelijk:

  • U betaalt Nederlandse wegenbelasting;
  • Uw buitenlandse kenteken is een geldig kenteken;
  • U bent in het bezit van het originele buitenlandse kentekenbewijs en heeft deze in het voertuig liggen;
  • Uw voertuig is minimaal WA-verzekerd.

Het is echter niet toegestaan om met een voertuig met een buitenlandse kenteken rond te rijden in Nederland als er geen aanvraag voor vrijstelling loopt.

Na de aanvraag zelf regelen
Als u vrijstelling heeft gekregen dan krijgt u dit in de vorm van een BPM-vergunning. Dit is een fiscaal nummer dat opgegeven moet worden bij de BPM-aangifte om aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling van belasting. De belastingdienst dient u zelf te regelen.
Wanneer u deze stap heeft doorlopen, maakt u een afspraak met de RDW om u met uw auto te melden. Zij keuren vervolgens de auto. Veelal is één bezoek aan een RDW keuringsstation voldoende om uw auto in te kunnen voeren. Na deze keuring moet u het volledige BPM rapport inleveren bij of opsturen naar het dichtstbijzijnde Belastingkantoor in uw regio.

Betaal niet onnodig veel belasting. Neem uw voertuig mee als onderdeel van uw verhuisgoederen. Onze move coordinatoren helpen u graag bij het proces van tijdelijke inklaring en advies omtrent RDW en Belastingdienst mits de auto of motor onderdeel uitmaakt van een te verhuizen inboedel. Neem in dat geval vrijblijvend contact met ons op. 

Bron: Automotive Import 

Ebook internationaal verhuizen

Gratis e-book
Tips bij internationaal verhuizen

Praktische tips in de voorbereiding, advies bij de keuze van het juiste verhuisbedrijf, inzicht in de opbouw van het verhuisbudget en natuurlijk onze bespaartips.

STUUR MIJ DIT GRATIS E-BOOK