de-haan-245-jaar stempel
Anti-Bribery and Anti-Corruption Charter

Anti-omkoping en Anti-corruptie overeenkomst

Waarom deze overeenkomst?

De Haan verzet zich tegen omkoping en corruptie.

Door dit te doen beschermt De Haan de belangen van de internationale verhuisindustrie, haar agenten/partners en klanten. Deze overeenkomst is een verbintenisverklaring en heeft betrekking op haar werknemers (voor onbepaalde tijd, voor bepaalde tijd of tijdelijk) en eventuele derden, die hun diensten verstrekken aan De Haan. Deze overeenkomst zal formeel worden geïntegreerd in het FAIM kwaliteitsstandaard.

Wat is omkoping?

Omkoping is het aanbieden, beloven, geven, accepteren of verzoeken van een voordeel als stimulans voor een handeling. Het is illegaal, en het is een schending van vertrouwen.
Een omkoping is een stimulans of beloning aangeboden, beloofd of verschaft om een commercieel, contractueel, reglementair of persoonlijk voordeel te verkrijgen.

Zero Tolerance beleid

Corruptie, omkoping of poging tot omkoping is onacceptabel. Dit geldt voor het aanbieden van een omkoping, maar ook voor het accepteren van een omkoping. Elke vorm van omkoping is een fundamentele schending van de kernwaarden van De Haan inzake zakendoen volgens de hoogste juridische, morele en ethische normen. Internationale wetgeving vereist van bedrijven, inclusief De Haan, om strenge, proactieve maatregelen te hebben om corrupte praktijken te ontdekken en te voorkomen.

Verklaring

De Haan committeert zich aan legaal en ethisch gedrag, en onthoudt zich van alles dat de belangen van haar, haar partners/agenten, klanten of de internationale verhuisindustrie kan schaden. De Haan zal ervoor zorgen dat ze volledig is geïnformeerd over de van toepassing zijnde verordeningen en zal er tevens op toezien, dat de werknemers en zakenpartners deze ook naleven.

Legale naleving

De Haan zal ervoor zorgen dat zij zich bewust is van alle toepasselijke wetten die omkoping en corruptie tegengaan in het rechtsgebied waarin zij werkt, en dat ze deze wetten zal gehoorzamen en handhaven. De wetten die toepasselijk zijn voor bepaalde internationale zakelijke handelingen bevatten die van de landen waar de handelingen uitgevoerd worden alsmede de landen die – net zoals de US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de UK Bribery Act 2010 – de internationale activiteiten regelen van de nationale bedrijven en burgers ten aanzien van hun gedrag zowel in het binnen- als in het buitenland. Wij, als lid van FIDI, moeten ons voortdurend bewust zijn van en ons houden aan de toepasselijke wetten.

Ethisch gedrag

Te allen tijde zal De Haan professioneel, eerlijk en met de uiterste integriteit handelen in alle zakelijke transacties en relaties. Dit is van toepassing overal waar wij actief zijn.

Gedragscode

Door akkoord te gaan en de verplichting van deze overeenkomst aan te gaan, verbindt een ieder zich aan:

 1. Nooit deel te nemen aan enige vorm van omkoping, ofwel rechtstreeks ofwel via een derde partij.
 2. Nooit een onjuiste betaling aanbieden of maken, of een onjuiste betaling autoriseren (contant of anderszins) aan elk individu, inclusief een lokale of een buitenlandse ambtenaar waar ook ter wereld.
 3. Nooit proberen om een individu, of een lokale/buitenlandse ambtenaar over te halen om onrechtmatig te handelen.
 4. Nooit het aanbieden of accepteren van geld of iets van waarde, zoals een gift, smeergeld of provisies, in relatie tot het zakendoen of de gunning van een contract.
 5. Nooit het aanbieden of geven van een geschenk of blijk van gastvrijheid aan elke werknemer, overheidsambtenaar of vertegenwoordiger als er een verwachting of implicatie is voor een gunst terug.
 6. Nooit een geschenk accepteren van een zakenpartner als er een suggestie is dat er een gunst terug wordt verwacht of geïmpliceerd.
 7. Nooit betalingen vergemakkelijken om een bepaalde service te krijgen die de betreffende persoon normaal niet mag uitvoeren.
 8. Nooit negeren of niet aangeven van elke aanwijzing op onjuiste betaling aan de bevoegde
  autoriteiten.
 9. Nooit een andere individu ertoe brengen of helpen een toepasselijke wet of regel te overtreden.

Overige voorwaarden:

Bovendien moedigen wij alle leveranciers en klanten aan om rechtstreeks aan de KAM en Facility Coordinator te rapporteren indien u een overtreding constateert.
Tel.: +31-78-6920333 of email ons: quality@dehaan.nl, t.a.v. KAM en Facility Coordinator.

-------

Onze agenten, partners, leveranciers verbinden zich ertoe om:

 1. Zich te houden aan de wettelijke bepalingen.
 2. Gepaste maatregelen te hebben getroffen om omkoping en corruptie te voorkomen.
 3. Een adequaat systeem te voeren en te onderhouden van interne controle van de boekhouding
 4. Alle persoonlijke data te gebruiken en te behandelen conform de toepasselijke en huidige wetgeving.
 5. Alle vereiste controles van geautoriseerde derden toe te staan.

 

DE-HAAN_MARGREET_5034-Website-250x250px
Margreet Ophof

Heeft u vragen? Onze ervaren specialist is u graag van dienst.

Bel mij op +31 78 69 20 333 of stuur me een .