de-haan-245-jaar stempel
het pand van De Haan Verhuizingen in Alblasserdam

Verzekeringen

Verzekeren van uw verhuisgoederen

Als uw goederen een verre reis maken, binnen Europa of naar een overzeese bestemming, is het verstandig een All Risk transportverzekering af te sluiten. De aansprakelijkheid van de verhuizer is verzekerd. Deze aansprakelijkheid wordt echter beperkt door de wet en door de voorwaarden; er wordt bij aansprakelijkheid altijd dagwaarde gehanteerd door verzekeraars.

Met een All Risk transportverzekering heeft u een wereldwijde dekking voor alle risico’s van huis tot huis en de goederen blijven verzekerd tijdens oponthoud in de loop van het transport, b.v. op de kade na lossing uit een zeeschip of tijdens een korte opslagperiode wachtend op verder transport.

Wat valt er onder een All Risk verzekering?

De All Risk verzekering is ondergebracht bij SAA Overvliet Assurantiemakelaars, gevestigd te Rotterdam, en geeft de volgende dekking: 

 • uw goederen en persoonlijke bezittingen zijn verzekerd tegen schade en verlies ongeacht in welk traject de schade is ontstaan; behalve door redenen genoemd bij de uitsluitingen;
 • een verhuizing van huis tot huis is verzekerd vanaf de aanvang van de werkzaamheden tot en met het neerzetten in de nieuwe woning;
 • op ons formulier kunt u de waarde van uw goederen zorgvuldig aangeven, zodat onderverzekering kan worden voorkomen;
 • indien u wenst dat uw goederen voor een bepaalde periode in opslag blijven, dan kunt u een verlenging van de dekking aanvragen;
 • gerechtvaardigde claims worden snel en correct afgewikkeld.

Met welke uitsluitingen moet ik rekening houden?

Voor de verzekering gelden de volgende uitsluitingen: 

 1. Verliezen en/of beschadigingen door eigen pakmateriaal

Uitsluitend wanneer u De Haan verhuisdozen gebruikt, zelf inpakt plus alle dozen voorafgaand aan de verhuizing aan de bovenkant openlaat, zodat onze verhuizers kunnen zien wat erin zit en of er goed is ingepakt voordat ze de dozen sluiten, zijn de goederen verzekerd in het geval van aantoonbare transportschade. Verhuizingen overzee mogen overigens nooit zelf worden ingepakt. 

 1. Verliezen en/of beschadigingen door eigen de- en montage werkzaamheden

Zelf de- en montage is niet door De Haan verzekerd.                                      

 1. Verliezen en/of beschadigingen door vocht en damp

Het meenemen van planten is volledig voor uw rekening en risico, inclusief eventuele vervolgschade. Tip: zet alle buitenmeubilair voortijdig (minimaal 3 weken) schoon binnen, zeker via opslag en/of containertransport overzee, zodat deze grondig kunnen drogen om schimmelvorming te voorkomen!
Ontdooi ook koelkast en vriezer minstens 24 uur van tevoren. 

 1. Verliezen en/of beschadigingen door vloeistoffen

Vloeistoffen als onderdeel van uw verhuisinboedel zijn niet gedekt door de verhuisverzekering.
Tip: Niet vergeten waterreservoir van uw strijkijzer en koffiezetapparaat voor de verhuizing te legen!
Wanneer u een printer heeft: de inktcartridges eruit halen. De inktcartridges zijn vloeistof en vallen niet onder de verhuisverzekering. Ook schoonmaakmiddelen, toiletartikelen en flessen drank vallen hier bijvoorbeeld onder. Tevens niet gedekt: eventuele vervolgschade door lekkage. 

 1. Verliezen en/of beschadigingen door etenswaren & bederfelijke goederen

Verliezen of beschadigingen als gevolg van bijgepakte bederfelijke waren, oplosmiddelen, etc., ongeacht de aard zijn niet gedekt door de verhuisverzekering.

 1. Schade en vermissing van sieraden en geldswaardige papieren

Neem sieraden en waardepapieren mee als handbagage. Sieraden en waardepapieren vallen namelijk niet onder de verhuisverzekering en mogen niet in de verhuistruck meegenomen worden. 

 1. Internationaal verboden goederen. Verpak deze items in geen geval!

Verandering in temperatuur en druk van brandbare of licht ontvlambare vloeistoffen en spuitbussen kan lekkage of zelfs explosie veroorzaken. Als u ze toch inpakt en ze verwonden mensen, dan bent u hiervoor aansprakelijk!

 • Vuurwapens, wapens, munitie, explosieven van elk type
 • Verdovende middelen, medicijnen en aanverwante middelen
 • Tabak / sigaretten
 • Obscene literatuur, pornografisch materiaal
 • Dierenartikelen en Flora & Fauna-objecten zoals ivoor, hoorns, schelpen, bont
 • Edele metalen en stenen, mineralenmonsters
 • Toiletartikelen en cosmetica die alcohol bevatten, vloeistoffen onder druk (bijv. maar niet beperkt tot haarlak, deodorant, spuitbussen, parfums enz.)
 • Bijtende stoffen (bijv. maar niet beperkt tot reinigingsvloeistoffen, bleekmiddel, zuren, huishoudelijke chemicaliën, afvoerreiniger, roest verwijderaars of instrumenten die kwik / batterijvloeistof bevatten, zoals kwikbarometers of thermometers)
 • Brandbare of licht ontvlambare stoffen (bijv. aanstekervloeistoffen, parfum, lucifers, briketten, verf, chemicaliën), inclusief apparaten met ingesloten lithium-ion batterijen, bijv. E-bikes, E-scooter, mobiele telefoons, laptops, tablets of Hoover-boards
 • Menselijke resten of as

Tip: Als u apparaten wilt meenemen die normaal op benzine werken, zoals grasmaaiers en motorfietsen, zorg dan dat de tank van het apparaat helemaal leeg is. 

 1. Overig algemeen
 • Schades ontstaan door oorlogsrisico’s, overstroming of nucleaire ongelukken
 • Gevolgschade, d.i. andere schade dan aan de verzekerde goederen
 • Schade als gevolg van vertraging, inbeslagname door overheid/douane
 • Schade aan levende goederen, bijvoorbeeld de kwaliteit van wijn
 • Interne schade aan elektrische of elektronische apparaten.

Naast bovengenoemde algemeen internationaal verboden goederen, kunnen sommige landen aanvullend bepaalde goederen verbieden. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:
Rusland      - kunst collecties (schilderijen, beelden)
Mexico       - auto reserveonderdelen  en wielen
Singapore  - kauwgom
Australië    - vlees, gevogelte, eieren, zuivel, planten en zaden, kruiden en specerijen
Japan        - namaakproducten.

U kunt het totale overzicht van alle verboden goederen in uw persoonlijke inboedelzendingen per land hier raadplegen: https://www.fidi.org/about-fidi/customs-guides
Deze lijst wordt aangeboden als service en alleen ter referentie. Het is niet gegarandeerd dat het compleet is. Mocht u meer informatie nodig hebben, neem dan voor verzending contact met ons of uw lokale provider op. 

 1. Kroonluchter zonder krat

Voor een kroonluchter raden wij ten zeerste aan tegen een meerprijs een aparte maatkrat door ons te laten maken zodat deze op juiste wijze en zonder schade vervoerd kan worden. Zonder krat is het verhuizen van de kroonluchter niet verzekerd.

De Haan Verhuizingen kan alleen de verzekering verzorgen voor de verhuizingen waarvoor zij de opdracht hebben ontvangen. De verzekering geldt van huis tot huis, tenzij dit anders door u is aangegeven. Schade die ontstaat na aflevering is niet gedekt. Eventuele schade moet aangegeven worden op het document van aflevering, waarop u tekent voor ontvangst en/of worden aangemeld via telefonisch contact of e-mail. Melding dient in alle gevallen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering plaats te vinden.

Om een verzekering aan te vragen, geeft u op de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging aan, dat u een All Risk verzekering wenst met het benodigde c.q. gewenste bedrag. Tevens stuurt u daarbij het volledig ingevulde formulier “Verzekerde waarde” aan ons in.

Het is van belang dat het formulier “Verzekerde waarde” juist wordt ingevuld, zodat uw goederen goed verzekerd zijn tijdens de verhuizing. Hieronder vindt u enkele handige tips ter ondersteuning bij het invullen van het formulier.

Te verzekeren goederen

De genoemde items op de lijst zijn goederen welke wij met regelmaat verhuizen. Wij raden u aan uw verhuisgoederen per kamer na te gaan. U kunt eventueel items toevoegen aan de lijst. Mocht een verhuisgoed niet aan een kamer gebonden zijn, dan kunt u deze vermelden in de categorie ”diversen”. 

Waardering goederen

Onze verzekeraars hanteren marktwaarde voor goederen met een aanschafdatum van minder dan drie jaar geleden. Bij verhuisgoederen met een leeftijd van meer dan drie jaar wordt dagwaarde aangehouden. In geval van schade wordt de waarde op het formulier verzekerde waarde aangehouden; u moet deze waarde wel kunnen onderbouwen.

Binnen deze clausule geldt dat verzekeraars nooit meer zullen uitkeren dan het aankoopbedrag, met uitzondering van kunst en antiek gevalideerd door een taxatierapport. Indien de waarde van het betreffende verhuisgoed binnen de genoemde drie jaar in waarde daalt, zullen verzekeraars de waarde voor vervanging van het specifieke item hanteren, zodat een (soort) gelijk product aangeschaft kan worden. Dergelijke waardedaling zien wij vaak terug bij elektronica (televisies, computers etc.).

Opsomming items

Het is mogelijk een opsomming te maken van bepaalde verhuisgoederen. Enkele voorbeelden zijn kleding, serviesgoed en eventuele andere collecties. Houd u er wel rekening mee, dat er geen grote onderlinge verschillen in waarde zitten tussen de goederen. Is dit wel het geval dan raden wij aan de items specifiek te vermelden om onderverzekering te voorkomen.

Lumpsum verzekering

Een alternatief voor het invullen van het formulier “Verzekerde waarde” betreft het hanteren van een lumpsum. Hierbij wordt een waarde van € 2500 gehanteerd per kubieke meter verhuisgoed. Wij raden deze optie alleen aan bij een kleine verhuizing en/of verhuizingen waarbij geen verhuisgoederen van buitengewone waarden zijn gemoeid.

Netwerk

De afgelopen jaren hebben wij in samenwerking met onze partners geïnvesteerd in een wereldwijd netwerk van meubelherstellers die u met raad en daad kunnen bijstaan op uw nieuwe bestemming, mocht het onverhoopt zo zijn dat uw inboedel schade heeft opgelopen tijdens transport.

Vragen en/of opmerkingen

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben met betrekking tot het invullen van het formulier “Verzekerde waarde” of over iets twijfelen, neemt u dan altijd contact met ons op. Wij informeren u graag en kunnen u te allen tijde assisteren, ook bij het invullen van het formulier.

De Haan Verhuizingen |Tel: +31 (0)78 – 69 20 333 | Email: insurance@dehaan.nl

DE-HAAN_AM_5620-Website-250x250px
Wencke Klunder

Heeft u vragen? Onze ervaren specialist is u graag van dienst.

Bel mij op +31 78 69 20 333 of stuur me een .