de-haan-245-jaar stempel

Goed en slecht nieuws voor Expats in Nederland?

EUR wetgeving 2018

De afgelopen tijd heeft de Nederlandse regering een aantal wetswijzigingen uitgewerkt, die van invloed zijn op nieuwe expats in Nederland. Zo zijn de tarieven voor diverse leges bij de IND verlaagd en is er een voorstel uitgewerkt om de termijn van de 30% regeling terug te brengen naar 5 jaar.

30% regeling van 8 jaar naar 5 jaar

De regering stelt voor om de looptijd van de 30%-regeling terug te brengen van 8 naar 5 jaar, per 1 januari 2019. Voor zowel nieuwe als bestaande situaties. Dit betekent dus dat werknemers die eind 2018 al 5 jaar recht hebben gehad op de 30%-regeling, daar met ingang van 2019 geen recht meer op hebben. Ook de partiële buitenlandse belastingplicht zou in dit voorstel tot 5 jaar worden beperkt. Tegelijk is voorgesteld om ook de gerichte vrijstelling voor extra-territoriale kosten na 5 jaar te beëindigen.

Per mei fors lagere legestarieven bij de IND

Met ingang van 3 mei 2018 zijn de legestarieven van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor het aanvragen van vergunningen aanzienlijk verlaagd, soms wel met meer dan 50%. Hieronder een paar voorbeelden van veel voorkomende leges, zoals voor kennismigrant- en ICT aanvragen € 582 (was € 938), een aanvraag zoekjaar € 285 (was € 641) of een reguliere aanvraag erkend referent worden € 5.345 (was € 3.861)