de-haan-245-jaar stempel

Jan-Eric Bos - Manager Operations

Jan-Eric Bos website foto GROOT 2020.png

In deze serie van interviews, dit keer:
een interessant gesprek met Jan-Eric Bos. Als jong ventje begon hij reeds Bij De Haan. Vanuit die ervaring stuurt hij nu de afdeling Operations aan. 

"Vertrouwen is het belangrijkste! Je moet die ander ruimte gunnen om te bewegen

 

Waar ben jij binnen De Haan voor verantwoordelijk?

Ik ben binnen De Haan verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling Operations. In die hoedanigheid heb ik dagelijks direct te maken met de planner voor het binnenland, de Warehouse Supervisor en onze 43 eigen verhuizers. Ik word in mijn taken ondersteund door de Operations Assistant, want het gaat in totaal om een groep van bijna 50 man.

Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het wagenpark, de kleding, verpakkingsmaterialen plus projectmaterialen en de opslagloods. Hieronder valt ook onderhoud en keuringen.

Ook de contacten en afspraken met toeleveranciers en inhuurbedrijven vallen onder mijn verantwoordelijkheid. Vanwege onze certificeringen als internationaal verhuisbedrijf stellen wij hoge kwaliteitseisen aan bedrijven met wie wij samenwerken. Ook betekent onze hoge certificering dat ik processen schrijf, monitor en waar nodig aanpas. Onze klanten zijn zo verzekerd van een constante en hoge kwaliteit van onze verhuisdiensten binnen Nederland, Europa en internationaal.

Een breed scala aan taken dus. Hoe groei je daar naartoe?

Ik werk al sinds 2001 bij De Haan toen ik als jong ventje begon als bediener van de verhuislift. In die 20 jaar is De Haan echt onderdeel geworden van de verschillende fases in mijn leven. Ik haalde mijn vrachtwagenrijbewijzen en reed als verhuizer binnen Nederland en in Europa. Ook het denkwerk rondom grote projectverhuizingen plannen, vond ik destijds een leuke uitdaging.
Toen ik kinderen kreeg, werd het echter lastiger om langer van huis te zijn en ben ik gaan taxeren middels klantbezoeken bij particuliere klanten. Mijn ervaring kwam daarbij goed van pas om in te schatten wat er qua planning zoal nodig zou zijn voor hun verhuizing. Op basis daarvan maakte ik offertes. Ook heb ik nog anderhalf jaar de rittenplanning van de verhuizingen binnen Europa gedaan. In al die tijd kreeg ik steeds de mogelijkheid om te groeien inclusief het volgen van bijbehorende trainingen en cursussen. Ik heb daarvan steeds veel geleerd.

Wat vind je leuk aan jouw huidige functie?

Inmiddels ben ik twee en een half jaar Manager Operations. Ik hou van het snelle schakelen en anticiperen. Ik ben van nature een verbinder. Omdat ik als het ware opereer tussen de mannen buiten en de binnendienst zit ik hierdoor, tezamen met mijn opgebouwde kennis, echt op mijn plek. Door mijn lange en brede ervaring weet ik waar ik over praat. Ik kan daardoor goed situaties vertalen: van theorie naar praktijk en van de verhuizers buiten naar de medewerkers binnen.
Het aansturen van het verhuisteam met de emoties die daarbij horen, vind ik leuk. Teamwork is een vereiste om goed te kunnen verhuizen.

Waar ben je trots op en waar liggen de uitdagingen?

2020 was vanwege de corona uitbraak en moeilijk jaar voor iedereen. Ik ben bijzonder trots op al onze verhuizers. Zij hebben ondanks alles echt een topprestatie neergezet en de verhuisservice van De Haan wederom naar een hoger niveau getild. Ook mijn eigen team gaat enorm goed om met de dagelijkse druk.
Ik ben trots dat ik deel mag uitmaken van een bedrijf dat uitgaat van de kracht van eigen personeel met een fijne werkcultuur als gevolg.

Als verbinder krijg ik er energie van als mensen blij zijn of worden. Daarom houden we de lijnen kort in mijn team. Zo weet iedereen altijd van elkaar wat er speelt, kunnen we elkaar steunen en voor elkaar invallen wanneer nodig. De één heeft misschien een hele directe manier van communiceren en vindt het prettig als dingen direct worden opgepakt, terwijl de ander veel rustiger is. Zo hebben we natuurlijk allemaal onze eigen persoonlijkheden, maar we vullen elkaar als team heel goed aan.

Mijn hoofduitdaging is om overall meer begrip te krijgen tussen binnendienst en buitendienst. Mijn kernwaarde daarbij is dat we altijd achter elkaar staan. Vertrouwen is het belangrijkste, ook al hebben we soms andere denkwijzen! Je moet die ander ruimte gunnen om te bewegen.

Hoe ziet jouw werkweek er concreet uit?

Ik start eerst met mijn e-mails en overleg met onze andere afdelingen binnen De Haan of leveranciers. Daarnaast leg ik ’s ochtends bezoeken af, bijvoorbeeld gepland voor een kwaliteitscheck bij verhuizingen of ad hoc wanneer er zich een probleem voordoet. Ook de controle van facturen probeer ik aan het begin van de middag gedaan te hebben. Zo heb ik ’s middags de tijd voor gesprekken met de binnenland-verhuizers wanneer zij terugkomen van de gedane verhuizingen die dag. Dit geldt wat minder voor de buitenland-chauffeurs, want die komen veelal vrijdagmiddag laat of zaterdag pas weer terug van hun Europaritten, dus die zie ik minder regelmatig.

Het jaargetijde bepaalt sterk waar ik drukker mee ben. In het voorjaar is het vooral processen bijschaven waar nodig, audits en verbeteringen uitvoeren en nieuwe plannen maken en deze vervolgens invoeren voor de zomer. Ook het voorbereiden van de belangrijke en best ingewikkelde planning inclusief voorziene bemanning, materiaal en wagenpark voor de komende zomer vindt dan plaats. Dit laatste in overleg met de rest van het Managementteam. In de zomer zelf ben ik meer bezig met de planning zelf en onvoorziene situaties oplossen die zich eventueel voordoen. Het najaar is de tijd voor evaluatie met de verhuizers en de andere afdelingen. De winter is vooral geschikt voor het interne opleiden.

Als jij het bedrijf De Haan Verhuizingen zou mogen samenvatten, hoe zou dat dan luiden?

Voor de klant zou ik zeggen: kwaliteit, onze eigen mensen en teamwork vormen de kracht van De Haan! Voor een potentiële werknemer zou het luiden: vertrouwen, mogelijkheid je te ontwikkelen en steun is wat je mag verwachten als werknemer bij familiebedrijf De Haan.

Ten slotte, is er nog iets dat niet ter sprake is geweest dat je zou willen delen met de lezer?

In al mijn tijd bij De Haan kreeg ik steeds de mogelijkheid om te groeien, inclusief het volgen van bijbehorende trainingen en cursussen. Ik heb daarbij veel geleerd wat ik zou willen delen met anderen. Ten eerste wees geduldig, maar verlies je einddoel nooit uit het oog. Ten tweede blijf rustig en altijd in gesprek, creëer zo een gezamenlijk einddoel dat makkelijker te behalen is. Als laatste kijk altijd naar voren, maar sta ook eens stil bij alle mooie dingen die al behaald zijn.