de-haan-245-jaar stempel

Linda Rovekamp - COO

Linda Rovekamp-1

Het derde interview in een serie van komende interviews:
een interessant gesprek met Linda Rovekamp. Van september 2020 tot december 2022 stuurde zij als Global Manager Household Moves binnen de Haan vol passie de teams aan die de nationale, Europese en internationale inboedel verhuizingen verzorgen.  Linda is per 1 januari 2023 COO van De Haan.

"Als er samenwerking en saamhorigheid tussen partners is, bereiken we veel meer

Linda, misschien wil je jezelf eerst even voorstellen.

"Ik ben geboren in Peking, China en grotendeels opgegroeid in Azië. Om de zoveel jaar verhuizen is mij dus niet vreemd. Ik ben uiteindelijk afgestudeerd in Amerika, maar wilde rond mijn 20ste naar Nederland. Ik ben het internationale leven heel erg dankbaar, ik heb daardoor veel verschillende nationaliteiten en culturen mogen meemaken en dat heeft mij gevormd in hoe ik denk en handel.
Na mijn eerste stap destijds in Nederland, de horeca, ben ik in de transport en logistiek gerold. 18 jaar geleden ben ik gestart in de verhuisindustrie, mede omdat dit het internationale gevoel in mij weer naar boven bracht en ik goed kon schakelen met de mensen die aan het verhuizen waren. Door het delen van mijn eigen internationale ervaringen, reizen en expat leven in mijn eigen jeugd begreep ik wat mensen doormaakten, alsook hun enthousiasme of bezorgdheid om in het buitenland te werken.
Ik heb alle facetten van het internationaal verhuizen zelf gedaan, van secretarieel werk, tot taxaties, verkoop, maar ook het coördinatie gedeelte, het beheren van grote contracten en hand-en-spandiensten voor leveranciers en partners.

Ik werk sinds september 2018 voor De Haan en begon als Manager Corporate Desk. Iedereen bij De Haan die ik voor mijn aanstelling sprak, had diezelfde passie voor het verhuis-vak. Dus dat trok mij heel erg aan. Al vanaf het begin is het gevoel bij De Haan een familiegevoel. De twee jaar is voorbij gevlogen!”

In september 2020 groeide jouw verantwoordelijkheid naar Global Manager Household Moves. Wat vind je leuk aan het specifieke werk dat deze functie met zich meebrengt?

“In deze functie ben je eindverantwoordelijke voor alles wat betreft internationale en nationale inboedel verhuizingen. Ik vind het een hele eer dat ik dat mag vertegenwoordigen, wij hebben een heel leuk team! Samen met het inboedels team en diverse MT leden, onze verhuisteams, HR, Finance en Projecten zie ik dat we met z’n allen die betrouwbaarheid, kwaliteit en passie waar De Haan voor staat ook uitstralen. Dit staat heel erg dicht bij mijn persoonlijke normen en waarden van kwaliteit: doen wat je zegt, eerlijkheid, transparantie en die passie vooral en daarom vind ik mijn werk ook zo leuk”.

Hoe zagen de afgelopen maanden er voor jou uit?

“Je merkt dat 2020 een hele pittige tijd is. Aan de ene kant sta je als Manager voor het beschermen van je mensen. Hun belang staat voorop dus reiken we hen middelen aan dat niemand ziek wordt en zorgen we dat wat we doen, op een veilige manier gebeurt. Aan de andere kant moet je er voor zorgen dat het bedrijf op lange termijn gezond kan continueren. Dat betekent soms moeilijke keuzes maken en af en toe ook nee moeten zeggen.
Mijn rol is om de teams gemotiveerd te houden. Dat ondanks het feit dat er strengere regels en maatregelen gelden, we toch met onze mensen, accounts, klanten, partners en leveranciers contact houden. Op de hoogte blijven wat er nog meer gebeurt in de markt en goed naar de wensen en zorgen van de mensen luisteren, maar ook wat zijn de harde cijfers en dan daarop sturen. Dat kan in deze onzekere periode soms betekenen dat je ziet dat een beslissing die aan het begin van de week is genomen niet gaat en je aan het einde van de week dus anders moet acteren. Dat betekent heel flexibel zijn in mijn manier van leiding geven aan het team, werken en omgang met accounts, klanten, partners en leveranciers. Het is  constant anticiperen, luisteren naar je onderbuikgevoel, evalueren van cijfers en in gesprek blijven. Open communicatie, echt luisteren naar elkaar, is in deze tijd het allerbelangrijkste”.

Hoe kunnen wij onze klanten zo goed mogelijk ondersteunen? Welke informatiebehoefte zie jij?

Je merkt dat veel van onze (expat)klanten in een onzekere situatie zitten. Zij weten namelijk niet waar ze aan toe zijn, wachten op werkvergunningen, visums et cetera omdat veel van de landen al dan niet geheel of gedeeltelijk op slot zitten of gaan. Om in die vraag naar informatie te kunnen voorzien, bellen we nu nog vaker met klanten om hun te adviseren. Ook als we dingen niet weten, zeggen wij dat eerlijk tegen de klant. Ik spreek heel regelmatig met partners, stem af, dubbelcheck altijd kritisch informatie binnen Nederland plus daarbuiten, maar tegelijkertijd kan niemand in de toekomst kijken”.

Zie jij als gevolg van de pandemie kansen in de markt ontstaan?

“Wat ik zie, is dat de investering die De Haan jaren geleden deed in eigen mensen, eigen middelen en eigen materiaal inclusief het ontwikkelen van onze eigen mensen, nu belangrijker is dan ooit! Het is van belang dat je mensen in je organisatie om je heen hebt die dezelfde kant opkijken, dezelfde kwaliteit willen leveren, dezelfde passie hebben. Deze mindset is belangrijk voor onze accounts, klanten, partners en leveranciers.
Daarnaast hoop ik dat door de betere samenwerking die er nu aan het ontstaan is tussen partners, in Nederland en in het buitenland, er in de toekomst meer samenwerking zal gaan plaatsvinden, we elkaar meer zullen helpen en ondersteunen”.

Is er nog iets uit jouw ervaringen, dat niet ter sprake is geweest, dat jij de lezers toch graag zou willen meegeven?

“Ik vind eigenlijk dat het belangrijke onderwerp ‘samenwerking’ in onze branche te weinig besproken wordt. Hoe meer je met elkaar optrekt, in plaats van elkaar tegen te werken, hoe langer en hoe beter je het met z’n allen kunt uithouden. Je merkt dit ook uit de geschiedenisboeken: als landen samen optrekken, kunnen ze veel meer overwinnen dan wanneer landen tegen elkaar gaan werken. Als we het met z’n allen doen, er samenwerking en saamhorigheid tussen partners is, bereiken we veel meer! Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat bedrijven die op dit moment meer gaan samenwerken en open communicatie opzoeken er op termijn beter uit zullen gaan komen”.