de-haan-245-jaar stempel
Facilitysupport2

FIDI FAIM 3.2

Het FAIM 3.2 certificaat is de hoogste kwaliteitsnorm voor de internationale verhuisbranche, opgezet door de FIDI Alliantie. Dit kwaliteitssysteem wordt alleen door de beste internationale verhuizers gehanteerd en elke 3 jaar geaudit door Ernst & Young. Dit geeft u de zekerheid van de juiste keuze. Een keuze voor kwaliteit in internationaal verhuizen. Al jarenlang wordt het FIDI-FAIM certificeringsprogramma algemeen erkend als het hoogste keurmerk in de internationale verhuisbranche. De FAIM Kwaliteitsnorm garandeert dat FIDI bedrijven werken aan een wereldwijde gemeenschappelijke standaard voor het beheren en uitvoeren van internationale verhuizingen. Zo ontstaat wereldwijde consistentie van de kwaliteit en dienstverlening. FAIM 3.2 kent 3 belangrijke punten:

  1. Gecertificeerde FIDI leden moeten aantonen dat ze altijd voldoen aan strenge anti-omkoping en corruptie eisen, relevante MVO en het Code of Conduct beleid en passende gegevensbeveiligingsbeginselen. Gecertificeerde FIDI leden moeten voldoen aan de actuele wettelijke eisen en behoeften van de markt.
  2. SUPPLY CHAIN. Gecertificeerde FIDI leden moeten kwaliteit aantonen in hun Supply Chain. Zo bewijzen gecertificeerde FIDI leden dat ze over de best beheerde Supply Chain beschikken.
  3. INTERNE FAIM CONTROLE. Gecertificeerde FIDI leden moeten aantonen dat ze continue werken in lijn met up-to-date FAIM eisen. Zo moeten gecertificeerde FIDI leden bewijzen dat ze in staat zijn om consistent kwalitatief hoogwaardige diensten te leveren. Dit kwaliteitsniveau is wereldwijd gegarandeerd door alle gecertificeerde FIDI leden, waar ook ter wereld.

HOE WORDEN FAIM GECERTIFICEERDE VERHUISBEDRIJVEN GECONTROLEERD?

Om FAIM-gecertificeerd te worden, moeten verhuisbedrijven strenge, onafhankelijke auditprocessen ondergaan. Als voorwaarde om het FIDI-lidmaatschap te verkrijgen en om het de 3 jaar daarna te behouden, moeten de bedrijven door een EY-auditor ter plaatse worden gecontroleerd. EY past overal ter wereld dezelfde strenge normen toe op FIDI verhuisbedrijven. De auditors doorlopen elk aspect van de bedrijfsvoering van het bedrijf.

Tijdens de audit op locatie zal de auditor het magazijn en de apparatuur van het bedrijf fysiek inspecteren, alsook hun operationele procedures controleren en bestanden verplaatsen volgens de FAIM-vereisten:

  1. Kantoor & opslagfaciliteiten en voertuigen & verpakkingsmateriaal. Tijdens de audit op locatie controleert de auditor of alle faciliteiten en apparatuur schoon en goed onderhouden is en voldoet aan de nieuwste beveiligingeisen;
  2. Opleiding van het personeel: de auditor controleert of zowel het kantoorpersoneel als de verhuizers de juiste opleiding en ervaring hebben om intercontinentale bewegingen vakkundig te verwerken en FAIM-richtlijnen te volgen;
  3. Kwaliteit customer service: de auditor verifieert dat het bedrijf alle intercontinentale verhuizingen uitvoert volgens de strikte FAIM-vereisten. Dit wordt gedaan door het checken van verhuisdossiers, die betrekking hebben op de 3 jaar voorafgaand aan de auditdatum, vanaf het moment van de eerste communicatie met de klant tot de levering van de verhuisgoederen en de facturering;
  4. Kwaliteitsprocedure documentatie & communicatie: de auditor controleert of het bedrijf beschikt over alle vereiste certificaten, vergunningen, licenties en technologie die van toepassing zijn op de aard van hun bedrijf;
  5. Bescherming tegen omkoping en corruptie en gegevens (privacy): de auditor zal controleren of het bedrijf voldoet aan strikte anti-omkoping- en anticorruptie vereisten, relevante beleidsverplichtingen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid en gedragscode, evenals passende gegevens privacy en beschermingsprincipes;
  6. Supply-chain management: de auditor zal controleren of het bedrijf duidelijk alle FAIM-vereisten communiceert, vooral met betrekking tot Anti-Bribery & Data (Privacy) Bescherming, aan de medewerk(st)ers, de klanten en de toeleveringsketen van het bedrijf.

Op basis van hun waarnemingen publiceert de auditor een rapport dat het bedrijf vergelijkt met de FAIM-vereisten en -criteria. Alleen bedrijven die in overeenstemming met FAIM functioneren, krijgen het FAIM certificaat. Alle anderen krijgen geen FIDI-lidmaatschap of raken het kwijt.

Handhaving FAIM certificering

Om ervoor te zorgen dat alle FIDI-partners de FAIM-kwaliteitsstandaard (en niet alleen wanneer de audit ter plaatse dichterbij komt) handhaven, vereist FAIM-certificering dat bedrijven bewijs leveren dat zij een interne (of "eerste partij") audit hebben uitgevoerd tijdens de jaren waarin ze geen audit op locatie hebben. Dit betekent dat FIDI voortdurend controleert of zijn gelieerde ondernemingen zich houden aan de strikte en actuele FAIM Quality Standard.

DE-HAAN_MARTINA_4677-Website-250x250px
Martina Ruiter

Heeft u vragen? Onze ervaren specialist is u graag van dienst.

Bel mij op +31 78 69 20 333 of stuur me een .

De zekerheid van een juiste keuze

 De kwaliteitscertificaten van De Haan toegelicht

Truck de haan

ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement en wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op de dienst van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

2 people watching laptop info

ISO 27001

ISO 27001 is een ISO standaard voor het effectief beveiligen van informatie. Zowel fysiek als digitaal. Dit laatste is steeds belangrijker door de toenemende cybercriminaliteit. ISO 27000 geeft richtlijnen over het procesmatig inrichten van informatiebeveiliging.

Nature

ISO 14001

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Met behulp van een milieuzorgsysteem kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.

Luchtvracht doos op pallet open

Authorised Economic Operator (AEO)

De Haan is een van de eerste internationale verhuisbedrijven die in 2011 van de douane het Authorised Economic Operator (AEO) certificaat heeft ontvangen. Hiermee wordt de 'safety' van mensen en de 'security' van goederen conform de hoogst mogelijke standaarden gegarandeerd.

erkendeverhuizers

Erkende Verhuizers Nederland

De Haan is een Erkende Verhuizer. Als u kiest voor de Erkende Verhuizer, kiest u voor kwaliteit en zekerheid. Iedere Erkende Verhuizer voldoet aan alle eisen die zijn opgelegd door de Organisatie voor Erkende Verhuizers. Dit maakt deze verhuizers tot een betrouwbaar en erkend verhuisbedrijf. 

Ecovadis

EcoVadis

EcoVadis is een internationaal platform dat de duurzaamheid van allerlei spelers in productieketens inzichtelijk maakt. De Haan beschikt sinds juli 2023 over een zilveren medaille van EcoVadis. Zilveren medailles worden uitsluitend toegekend aan de top 15% van de door Ecovadis beoordeelde bedrijven.